Als je op dieet gaat, wil je graag exact zien hoeveel pondjes eraf gaan en bij hardlooptraining kun je uitrekenen hoe getraind moet worden om op het juiste moment klaar te zijn voor de wedstrijd. Zo werkt onze resultaatgerichte geest.

We willen weten wat een inspanning oplevert. En liefst zo concreet mogelijk.
Ook bij mindfulness training zijn resultaten te vermelden. Maar er doet zich iets vreemds voor: er is geen rechtlijnig verband tussen oefening en resultaat. ’s Ochtends flink oefenen is geen garantie voor een ontspannen, evenwichtige dag. Soms is het zelfs andersom: tijdens het oefenen lijk je soms juist wat meer onrust en spanning te ervaren.

Paradox
Hoe kan dit? Mindfulness training richt zich niet op verandering van problemen, maar op verandering van onze relatie tot problemen. We werken aan een bepaald innerlijk vermogen, wat we ontwikkelen door te oefenen. Dit kost tijd. We proberen niet de spanning of de lastige stemming te veranderen, maar door mindfulness verdwijnen zij uit het centrum van de aandacht. Hierdoor worden ze minder belangrijk, minder dominant, waardoor ze toch veranderen. Een paradox.

Natuurlijk proces
Het proces van de-centreren is een vaardigheid, die doorsijpelt in het dagelijks leven van de mensen die regelmatig oefenen. Het lijkt soms wel of veranderingen zich vanzelf aandienen. Het is een neveneffect van mindful leven, leven met aandacht voor het hier en nu. Maar het is een natuurlijk proces. En je kunt het niet afdwingen. Oefenen creëert een voedingsbodem, maar een plant groeit uit zichzelf; die kun niet uit de grond trekken.

De twee belangrijke resultaten zijn dus:
 • het verschuiven van problemen naar de achtergrond;
 • het meer aanwezig zijn in het hier en nu.

Specifieke effecten
Op de pagina waarom het werkt vindt u resultaten van onderzoeken naar de specifieke effecten van mindfulness training. Samengevat wordt een blijvende vermindering gevonden van:
 • stress-symptomen;
 • (chronische) pijn;
 • depressie en angst;
 • slaapproblemen en vermoeidheid;
 • psychische gevolgen van ernstige ziekte en tegenslag.

Verbeterde vaardigheid
Daarnaast wordt een verbeterde vaardigheid gevonden om:
 • om te gaan met stressvolle gebeurtenissen;
 • meer energie tot je beschikking te hebben;
 • je te kunnen concentreren (je piekert minder);
 • grenzen aan te geven (je hebt meer zelfvertrouwen);
 • het hier en nu intensiever te beleven en er meer van genieten.