Mindfulness training is voor iedereen die een investering wil doen in de kwaliteit van zijn/haar leven en bereid is op een nieuwe manier naar zijn/haar eigen patronen te kijken. Je hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen. Wel kunnen er omstandigheden zijn waardoor de training (tijdelijk) niet bij je past.

Mindfulness training is voor iedereen die de kwaliteit van zijn/haar leven wil verbeteren, en in het bijzonder wanneer je:
 • minder met gedachten bezig wilt zijn (piekeren);
 • beter wilt leren omgaan met moeilijke emoties;
 • je in een druk leven beter staande wilt houden;
 • meer momenten wilt vinden van genieten, rust en inkeer;
 • bewuster ieder moment wilt beleven;
 • sneller je energie wilt regenereren.
 
Vermindering klachten
De training is effectief gebleken bij de volgende klachten:
 • piekeren en negatieve gedachten;
 • werkstress en burn-out;
 • somberheid en depressie (bij depressie: voorkomen van terugval);
 • chronische pijn en de emotionele gevolgen van ernstige ziekte;
 • geestelijke klachten op het gebied van angst, spanning en onrust;
 • lichamelijke klachten die stress- en spanning gerelateerd zijn, zoals hoge bloeddruk, psoriasis, vermoeidheid, RSI, slapeloosheid.

Maar ook…
 • intenser genieten van het leven;
 • het leven wordt makkelijker en gaat rijker en intenser aanvoelen.

Verbeterde weerstand
Mindfulness meditatie verbetert de lichamelijke weerstand. Het vermindert de gevoeligheid voor negatieve gebeurtenissen (reactiviteit). De aandachttraining is zinvol en effectief gebleken voor mensen die geestelijk of lichamelijk een moeilijke periode meemaken. Zie ook de informatie op de research pagina.

Contra-indicaties
Als je met concrete knelpunten en belemmeringen aan de slag wilt, zoals bij psychische nood, conflictsituaties of loopbaanvragen, dan kies je voor individuele therapie of coaching. Dit geldt ook wanneer er sprake is van psychosen of verslaving.
De mindfulness training is niet specifiek bedoeld voor mensen met een aandachtstoornis (ADHD, ADD). Mocht je hiervan last hebben en je overweegt deel te nemen, overleg dan eerst met de trainer.

Crises
Mindfulness training is geen goed middel voor hanteren van acute problemen of crises. Als je midden in een scheiding, verhuizing of ingrijpende veranderingen in gezin of werk zit, dan kun je wellicht beter wachten met de training. Hierbij speelt ook een rol dat je tijdens dergelijke hectische periodes misschien moeilijk tijd kunt vrijmaken voor training en huiswerk.

Motivatie
In alle andere gevallen kun je mindfulness training overwegen. Belangrijk bij je overweging is dat mindfulness training je aanspreekt als manier om anders te leren omgaan met oude, bekende obstakels en patronen in je leven.
Van deelnemers wordt verwacht dat ze gemotiveerd zijn. Dagelijks oefenen is ook een belangrijke voorwaarde voor succes. Je inzet bepaalt het resultaat.