'Aandachttraining' of 'mindfulness training' is een duidelijk omschreven achtweeks programma. Mindfulness training is een praktische training voor het ontwikkelen van de vaardigheden voor mindfulness. Je leert door te doen, te oefenen. Deze pagina vat de praktische gegevens samen.
 
Eerst iets over de benaming: 'aandachttraining' en 'mindfulness training' zijn synoniem. In het Engels spreekt men overigens van Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) of Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) omdat 'mindfulness' een alledaags woord is, dat zoiets als 'opmerkzaamheid' betekent. Tegenwoordig wordt nogal gemakkelijk iets onder de naam 'mindfulness' aangeboden, maar het MBSR/MBCT format, zoals het op deze site wordt aangeboden, is het oorspronkelijke programma.

Acht sessies, plus een hele dag
De training bestaat uit acht sessies van 2,5 uur, plus één hele dag. Iedere sessie heeft een thema. De training beslaat acht weken: een periode die goed te overzien is en het is bewezen dat een dergelijke oefenperiode lang genoeg is voor blijvende effecten.

Praktische training
Mindfulness training is geen theoretische, maar een praktische training. Je leert door te doen.
Onderdelen van iedere sessie zijn:
  • begeleide aandachts- en concentratie-oefeningen;
  • bewegingsoefeningen;
  • zit- en loopmeditatie.

Daarnaast komen er op een praktische manier theoretische aspecten aan bod en is er ruimte voor het bespreken van de ervaringen. Immers, door nauwkeurig naar je ervaringen te kijken wordt de opmerkzaamheid gescherpt en kunnen er inzichten ontstaan.

Thema per bijeenkomst
Sessie 1:   Automatische piloot
Sessie 2:   Waarnemen & basishouding
Sessie 3:   Grenzen & Mogelijkheden. Hier-en-nu aanwezig zijn
Sessie 4:   Stress en stressreacties
Sessie 5:   Stress bewust beantwoorden
Sessie 6:   Communicatie & contact in aandacht
Sessie 7:   Oefenbijeenkomst
Sessie 8:   Zelfzorg: hoe kan ik zo goed mogelijk voor mezelf zorgen
Sessie 9:   Einde training: evaluatie en toekomst

Dagelijks oefenen
Aandacht trainen is een vaardigheid trainen en dat behoeft oefening. Tijdens de training is het van belang om ook thuis dagelijks te oefenen. Gedurende de training geldt als richtlijn een tijdsinvestering van drie kwartier per dag.

Materiaal
Het cursusmateriaal bestaat uit een werkmap met informatie over mindfulness, het huiswerk en het thema van de sessie. Daarnaast bevat de map gedichten, citaten, tips en lijstjes. De deelnemer ontvangt ook een serie cd’s of audiotracks met daarop begeleide oefeningen en meditaties.

De groep
De groep, van zo’n acht tot vijftien mensen, blijft tijdens de acht weken bij elkaar. Het is een groepstraining, maar toch is het ook een heel individueel proces. De trainer heeft met de deelnemers vooraf een individueel gesprek, eventueel telefonisch; tijdens de training alleen als hieraan behoefte is.

Kleding
Gewone, gemakkelijk zittende kleding.

Fysieke belasting
Mensen met lichamelijke beperkingen kunnen gewoonlijk zonder problemen mee doen. Overleg ook even met de trainer.

Trainingsdag
Op tweederde van de training is er een hele oefendag. Deze dag biedt de gelegenheid om langduriger met mindfulness te oefenen en hier op een dieper niveau contact mee te maken. De dag wordt grotendeels in stilte doorgebracht, waardoor het oefenen intensiever wordt.

Kennismaking
Vooraf vindt een (telefonisch) kennismakingsgesprek met de trainer plaats om te zien of de training bij jouw verwachtingen past.

Inschrijven
Voor data, locatie, kosten en andere aanmeldingsinformatie kijk op de menuoptie startdata.

Integratie dagelijks leven en na de training
Het laatste deel van de cursus is vooral gericht op het integreren van aandachtsoefeningen in je dagelijks leven. Bewuster en met aandacht leven. Na de laatste sessie is het aan jou om met mindfulness verder te gaan. Veel deelnemers integreren meditatie en aandachtoefeningen in hun dagelijks leven. Ook is er de mogelijkheid om aan verdiepingscursussen deel te nemen.