Veel mensen in Nederland willen weten of mindfulness iets voor hen is en zijn op zoek naar een mindfulnesstraining. De missie van AANDACHTTRAINING.INFO is om ieder goed te informeren en de weg te wijzen naar een goede trainer.

De visie van AANDACHTTRAINING.INFO
Er is in ons land een groot en rijk geschakeerd aanbod van trainers en ook van verschillende soorten mindfulnesstrainingen. Trainers die mindfulnesstrainingen geven, hebben verschillende achtergronden qua beroep en opleiding. Ook is er nogal veel diversiteit in het curriculum van de aangeboden mindfulnesstrainingen.
Die grote diversiteit maakt het voor mensen nog niet zo makkelijk om een kwalitatief goede, redelijk betaalbare mindfulnesstraining, dicht bij hen in de buurt te vinden.

De missie van AANDACHTTRAINING.INFO

AANDACHTTRAINING.INFO heeft als missie om mensen in Nederland die zich oriƫnteren op mindfulness te informeren over mindfulness en, als ze dat willen, het hen gemakkelijk te maken om zelf een achtweekse mindfulnesstraining (MBSR/MBCT) te volgen, die voldoet aan breed geaccepteerde kwaliteitscriteria. Daartoe maakt AANDACHTTRAINING.INFO het mogelijk dat alle trainers hun mindfulnesstrainingen die hieraan bijdragen via de website vindbaar en toegankelijk kunnen maken voor deelnemers. Zo brengt AANDACHTTRAINING.INFO mensen die een training zoeken en goede trainers bij elkaar.

AANDACHTTRAINING.INFO: al tien jaar de meeste bezochte website over mindfulness
AANDACHTTRAINING.INFO bestaat ruim 10 jaar en de missie en functie van het platform staan na tien jaar nog recht overeind: er is behoefte aan een goed vindbare en betrouwbare landelijke website waar goede en volledige informatie over mindfulness wordt gecombineerd met landelijk aanbod van trainingen van vertrouwde kwaliteit.

Strategie van AANDACHTTRAINING.INFO
Deze missie vult AANDACHTTRAININGEN.INFO in door de meest informatieve website over mindfulness in Nederland te zijn. Waar goede voorlichting en heldere informatie over mindfulness is te vinden, vanaf een eerste oriƫntatie op de vraag wat mindfulness is naar de vraag hoe een training er uit ziet en of het iets voor mij is, welke trainers zijn er beschikbaar en wie zijn het, tot meer specifiekere informatiebehoefte over de toepassing van mindfulness bij bepaalde aandoeningen of ziektebeelden. Daarnaast wordt het landelijke aanbod aan mindfulnesstrainingen van ervaren en professioneel opgeleide trainers geografisch (op gemeente, provincie, reisafstand per postcode, etc.) weergegeven.
Kortom, bij AANDACHTTRAINING.INFO kun je als bezoeker alle informatie vinden en wordt je desgewenst via eenvoudige stappen geholpen bij een daadwerkelijke aanmelding voor een mindfulnesstraining MBSR/MBCT bij de trainer van je keuze.

De website is vooral gericht op het aanbod van de oorspronkelijke achtweekse mindfulnesstraining (de evidence based Mindfulness Based Stress Reduction of direct daarvan afgeleide vormen zoals MBCT). Alle aangeboden trainingen staan in principe open voor groepen van een diverse samenstelling. Vervolgaanbod in de vorm van verdiepende mindfulnesstrainingen, kleinere oefenbijeenkomsten en zogeheten terugkom- of stiltedagen van de deelnemende trainers worden ook aangekondigd. Trainingen voor professionals of gespecialiseerde trainingen voor bepaalde doelgroepen worden niet opgenomen.

Praktische informatie m.b.t. AANDACHTTRAINING.INFO