Het is mogelijk om jouw trainingen op te laten nemen op deze website.
Daarmee profileer je je richting de bezoekers eenduidig als een professionele, gecertificeerde trainer. Gezamenlijke presentatie bespaart promotiekosten en tijd. Tijd, die je kunt besteden aan de essentie van het werk: het geven van mindfulnesstrainingen.

DE VISIE VAN AANDACHTTRAINING.INFO
Veel mensen in Nederland willen meer weten over mindfulness, willen weten of mindfulness iets voor hen is en zijn op zoek naar een mindfulnesstraining.
Er is in ons land een groot en rijk geschakeerd aanbod van trainers en ook van verschillende soorten mindfulnesstrainingen. Trainers die mindfulnesstrainingen geven, hebben verschillende achtergronden qua beroep en hebben andere opleidingen tot mindfulnesstrainer gevolgd. Ook is er nogal veel diversiteit in het curriculum van de aangeboden mindfulnesstrainingen.
Die grote diversiteit maakt het voor mensen nog niet zo makkelijk om een kwalitatief goede, redelijk betaalbare mindfulnesstraining, dicht bij hen in de buurt te vinden.

Missie van AANDACHTTRAINING.INFO
AANDACHTTRAINING.INFO heeft als missie om mensen in Nederland die zich oriënteren op mindfulness te informeren over mindfulness en, als ze dat willen, het hen gemakkelijk te maken om zelf een achtweekse mindfulnesstraining (MBSR/MBCT) te vinden, die voldoet aan breed geaccepteerde kwaliteitscriteria. Daartoe maakt AANDACHTTRAINING.INFO het mogelijk dat alle gecertificeerde trainers hun mindfulnesstrainingen via deze website vindbaar en toegankelijk kunnen maken voor deelnemers. Zo brengt AANDACHTTRAINING.INFO mensen die een training zoeken en goede trainers bij elkaar.

AANDACHTTRAINING.INFO: al tien jaar de meeste bezochte website over mindfulness
AANDACHTTRAINING.INFO bestaat ruim 10 jaar en de missie en functie van het platform staan na tien jaar nog recht overeind: er is behoefte aan een goed vindbare en betrouwbare landelijke website waar goede en volledige informatie over mindfulness wordt gecombineerd met landelijk aanbod van trainingen van vertrouwde kwaliteit.

Strategie van AANDACHTTRAINING.INFO
Deze missie vult AANDACHTTRAININGEN.INFO in door de meest informatieve website over mindfulness in Nederland te zijn. Waar goede voorlichting en heldere informatie over mindfulness is te vinden, vanaf een eerste oriëntatie op de vraag wat mindfulness is naar de vraag hoe een training er uit ziet en of het iets voor iemand is, welke trainers zijn er beschikbaar en wie zijn het, tot meer specifiekere informatiebehoefte over de toepassing van mindfulness bij bepaalde aandoeningen of ziektebeelden. Daarnaast wordt het landelijke aanbod aan mindfulnesstrainingen van ervaren en professioneel opgeleide trainers (categorie 1 opgeleid) geografisch (op gemeente, provincie, reisafstand per postcode, etc.) weergegeven.
Kortom, bij AANDACHTTRAINING.INFO kun je als bezoeker alle informatie vinden en wordt je desgewenst via eenvoudige stappen geholpen bij een daadwerkelijke aanmelding voor een mindfulnesstraining MBSR/MBCT bij de trainer van je keuze. En als trainer heb je een platform tot je beschikking waar je je, puur door je aanwezigheid, kunt profileren als een professionele, gecertificeerde trainer.

De website is vooral gericht op het aanbod van de oorspronkelijke achtweekse  mindfulnesstraining (de evidence based Mindfulness Based Stress Reduction of direct daarvan afgeleide vormen zoals MBCT). Alle aangeboden trainingen staan in principe open voor groepen van een diverse samenstelling. Vervolgaanbod in de vorm van verdiepende mindfulnesstrainingen, kleinere oefenbijeenkomsten en zogeheten terugkom- of stiltedagen van de deelnemende trainers worden ook aangekondigd. Ook gespecialiseerde trainingen voor bepaalde doelgroepen worden opgenomen. Trainingen voor professionals worden niet opgenomen.

WAAROM JOUW TRAINING OP AANDACHTTRAINING.INFO
AANDACHTTRAINING.INFO is de meeste bezochte mindfulness website in Nederland en ontvangt dagelijks veel vragen omtrent wat, hoe en waar van mindfulnesstrainingen. De belangstelling komt uit het hele land.
 • AANDACHTTRAINING.INFO heeft circa 400.000 bezoekers per jaar, dat is bijna 35.000 bezoeken per maand.
 • Doordat het platform AANDACHTTRAINING al meer dan 10 jaar bestaat heeft het organisch in Google Search een hele hoge vindbaarheid opgebouwd.
 • Deelnemende trainers op AANDACHTTRAINING.INFO kunnen door deze hoge organische vindbaarheid zelf aanzienlijk in promotionele kosten besparen.
 • Aangezien een vermelding van een training steeds snel gerealiseerd is, bespaar je tevens veel tijd en weet je zeker dat je op een, wat mindfulnesstraining betreft, centrale en kwalitatieve weblocatie te vinden bent.
 • Tijdsbesparing door een gezamenlijke en krachtige presentatie; tijd die je kunt besteden aan de essentie van het werk: het geven van mindfulnesstraining.
 • Waarborg voor kwaliteit: de website is niet alleen een informatieplatform, maar ook een kwaliteitswaarborg. Deelnemers die een training c.q. deelnemende trainer van AANDACHTTRAINING.INFO boeken, hebben dankzij eenduidige kwaliteitscriteria de garantie dat de dienstverlening van hetzelfde hoge niveau is, of ze nu boeken voor een training in het noorden, zuiden of oosten van het land.

Wat krijgt een deelnemende trainer op AANDACHTTRAINING.INFO?
 • Vermelding van de training op het kwaliteit waarborgende platform AANDACHTTRAINING.INFO     plus inschrijf en/of doorlinkmogelijkheid, informatievoorziening naar kandidaten (telefoonlijn van aandachttraining.info en de website), goede vindbaarheid van de website (streven: binnen de top 5 positie via Google search ‘mindfulness + stad’).
 • Iedere training krijgt een duidelijk plek op website, met data, plaats en tijd, en kosten.
 • Als trainer krijg je een mooi profiel waar je iets over jezelf vertelt en waarbij een mooie foto komt te staan.

Wat kost deelname voor een trainer op AANDACHTTRAINING.INFO
 • Bijdrage van de trainers zijn de eenmalige vermeldingskosten per training van € 100,-. Je bent geen verdere kosten kwijt. En hebt verder ook geen administratieve rompslomp.

Deelnamevoorwaarden voor trainers op AANDACHTTRAINING.INFO
AANDACHTTRAINING.INFO staat open voor  iedere mindfulnesstrainer die aan de volgende voorwaarden voldoet.

Voorwaarde voor deelname:
 • Opleidingsniveau categorie 1 van de beroepsvereniging VMBN (klik hier voor een nadere toelichting).
 • Voor eigen praktijk wervend (geen bedrijven)
 • MBSR/MBCT biedend (incl. stiltedag)
 • Voor de prijsstelling van de aangeboden trainingen op Aandachttraining.info geldt een minimum tarief.
 • Deelname voor de regio Amsterdam is beperkt tot trainers die zijn verbonden aan het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam.

Praktische informatie m.b.t. AANDACHTTRAINING.INFO
 • AANDACHTTRAINING.INFO is eigendom van het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam.
 • Contact opnemen kan via het telefoonnummer: 020 320 67 11.
 • Contact opnemen kan ook via het contactformulier.
 • aandachttraining.info

Heb je interesse in vermelding van jouw training op de site? Laat dit dan weten via het contactformulier