Klik op een vraag, of scroll langs de antwoorden onderaan de pagina.

Wat gebeurt er als ik het aanmeldingsformulier instuur?

Als ik mij aanmeld, ben ik dan automatisch deelnemer?

Hoe gaat het met de betaling?

Betaal ik het bedrijfstarief of het particulierentarief?

Zijn de bedragen inclusief alles?

Wordt mindfulnesstraining vergoed door de ziektekostenverzekering?

Waarvoor dient het kennismakingsgesprek?

De training is al volgeboekt/Ik vind geen training bij mij in de buurt

Ik wil de training doen, maar ik weet nu al dat ik niet alle data kan komen. Is het toch zinvol om mee te doen?

Hoe weet ik dat de training voor mij geschikt is?

Wat voor oefeningen worden in de aandachttraining gedaan?

Is het noodzakelijk om elke dag oefeningen te doen?

Ik wil de training doen maar heb het erg druk en weet niet of ik voldoende tijd heb om te oefenen.

Wat gebeurt er tijdens de groepsbijeenkomsten?

Uit hoeveel mensen bestaat de groep?

Zijn er aparte groepen voor mensen met verschillende achtergrond?

Moet ik of iets meenemen en me omkleden voor de bijeenkomst of speciale kleding aandoen tijdens de bijeenkomst?

Ik wil de training doen maar ben ook in therapie. Gaat dit samen?

Ik gebruik medicijnen. Staat dit deelname in de weg?

Ik heb een lichamelijke beperking. Staat dit deelname in de weg?

Wat komt er van mijn persoonlijke leven aan de orde tijdens de training?

Ik wil de training samen met een partner/familielid doen. Is dat aan te bevelen?

Mijn leven is in een crisis. Kan aandachttraining mij hulp bieden?

Wat wordt er na afloop van de training van mij verwacht?

Ik ben ingeschreven en heb betaald, maar nu wil ik annuleren. Hoe gaat dat?

Hoe krijg ik contact met mijn trainer?

 

Wat gebeurt er als ik het aanmeldingsformulier instuur?

De gegevens komen via de website direct bij de trainer terecht en worden vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van zijn/haar tijd en planning, neemt hij/zij contact met je op voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Soms stuurt de trainer alvast een mail of bevestigingsbrief met verdere praktische informatie.
Zelf ontvang je na aanmelding een automatisch bevestigingsbericht op het mailadres dat je opgeeft. Hierin staan ook het mailadres/telefoonnummer van de trainer, zodat je eventueel zelf ook contact met hem/haar kunt opnemen.

Als ik mij aanmeld, ben ik dan automatisch deelnemer?

Nee. Het kan zijn dat een groep volgeboekt is (hoewel dit meestal wel op de site staat aangegeven). Het kan zijn dat tijdens het telefonische gesprek blijkt dat verwachtingen en aanbod niet bij elkaar passen. Het kan ook zijn dat de trainer het niet het juiste moment vind voor jou om aan de training deel te nemen. Als dit laatste het geval is, zal de trainer dit tijdens het voorgesprek aangeven. In dat geval wordt eventueel reeds betaald cursusgeld teruggestort.

Hoe gaat het met de betaling?

Je regelt de betaling direct met de trainer. Sommige trainers sturen direct een bevestigingsbrief met factuur, andere trainers nemen eerst persoonlijk contact op. Als je niet vanzelf een rekening ontvangt, dan kunt u hier natuurlijk altijd zelf om vragen, ook na betaling. Realiseer je wel dat pas na het ontvangen van de betaling (en na het voorgesprek) je plaatsing definitief is.

Betaal ik het bedrijfstarief of het particulierentarief?

Bij iedere training staan twee tarieven vermeld: een tarief voor particulieren en een tarief voor bedrijven. U betaalt het bedrijfstarief indien een bedrijf (meestal werkgever) voor u de kosten van de training voor zijn rekening neemt. Als u zelf betaalt, dan geldt het particulierentarief.
Het bedrijfstarief is hoger, omdat bedrijven meestal meer financiële draagkracht hebben voor trainingen en opleidingen. Zo worden de lasten enigszins gespreid.

Zijn de bedragen inclusief alles?

Ja. De kosten, zoals die op de site vermeld staan, zijn inclusief cursusmateriaal (werkmap en cd's), koffie en thee en dergelijke. (Lunch op de stiltedag wordt meestal niet verzorgd.)
De kosten zijn ook inclusief BTW, als dit van toepassing is.

Wordt mindfulnesstraining vergoed door de ziektekostenverzekering?

In 2015 wordt mindfulness, in het aanvullende pakket, door meerdere verzekeraars vergoed.
De vergoeding ligt rond de 350 euro per cliënt zijn (maar check de polis voor de precieze bedragen). Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van een 8-weekse MBSR of MBCT (beide zijn mogelijk) voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
Voorwaarden: de MBSR of MBCT moet gegeven worden door mindfulnesstrainers die VMBN lid categorie 1 zijn. Ook moet de deelnemer een verwijsbrief van huisarts of bedrijfsarts hebben.
De verwijsbrief kan de deelnemer samen met de factuur van de trainer meesturen naar de verzekeraar.
Via deze link kun je zien welke ziektekostenverzekeraars een vergoeding geven voor een mindfulnesstraining en onder welke voorwaarden, voor zover nu bekend.
Mocht je verzekeraar er niet tussen staan, neem dan contact op met je verzekeraar en vraag het na, want helaas is deze lijst niet helemaal compleet.

Waarvoor dient het kennismakingsgesprek?

Het kennismakingsgesprek is bedoeld om persoonlijk kennis te maken met de trainer, om samen te kijken of de verwachtingen bij elkaar passen en om verdere inhoudelijke en praktische informatie uit te wisselen. Naar aanleiding van dit gesprek is het nog mogelijk dat jij of de trainer beslissen dat deelname toch niet de beste keuze is voor dit moment.
Het kennismakingsgesprek is in eerste instantie telefonisch. Een persoonlijke afspraak is mogelijk, als hiervoor aanleiding is.

De training is al volgeboekt/Ik vind geen training bij mij in de buurt

De trainingen op de site keren steeds terug, nieuwe locaties worden regelmatig toegevoegd. Het loont dus de moeite om even te wachten.
Als je niet wilt wachten, ga dan op zoek gaan naar een andere trainer. Er wordt veel aangeboden onder ‘aandachttraining’ en ‘mindfulness’. Helaas zijn er ook grote verschillen in kwaliteit.
Let er op of datgene wat wordt aangeboden daadwerkelijk de training is zoals die is ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. Deze bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van twee a drie uur.
Vraag de trainer naar ervaring en opleiding. Kies voor een trainer die een professionele opleiding heeft genoten specifiek voor de aandachttraining (MBSR of MBCT) en al meerdere keren de aandachttraining heeft gegeven. Ervaring met verwante benaderingen is niet voldoende.

Ik wil de training doen, maar ik weet nu al dat ik niet alle data kan komen. Is het toch zinvol om mee te doen?

De achtweekse training kent een interne opbouw. Het is daarom van belang om iedere sessie te kunnen deelnemen. Een maal afwezigheid is over het algemeen – in overleg met de trainer - te overbruggen, meer malen afwezigheid doet echt afbreuk aan de effectiviteit van het programma. Als je vooraf al weet dat je meer dan een maal niet aanwezig kunt zijn, kijk dan of je bij een andere training kunt starten.

Hoe weet ik dat de training voor mij geschikt is?

Dat weet eigenlijk je pas als je hem doet. Aandachttraining is een praktische training; je ervaart dus pas echt wat het is als je er mee aan de slag gaat. Wat je wel kunt nagaan is of je affiniteit hebt met de benadering van mindfulness. Hiervoor kun je de andere pagina’s van de website eens doorbladeren en lezen. Een belangrijk aspect hierbij is dat Mindfulness niet zozeer gericht is op verandering van obstakels en problemen in je leven, maar meer op verandering van jouw relatie tot deze obstakels en problemen. Als je snel concrete oplossingen verwacht voor je probleem, dan is aandachttraining wellicht niet de meest geschikte benadering. Kies daarom bij acute psychische nood, conflictsituaties of loopbaanvragen voor individuele therapie of begeleiding. Dit geldt ook wanneer er sprake is van psychosen of verslaving.

Wat voor oefeningen worden in de aandachttraining gedaan?

Onderdelen van de training zijn: zitmeditatie en loopmeditatie, oefeningen in bewegen in aandacht. Daarnaast zijn er kortere aandachtsoefeningen geschikt om toe te passen in het dagelijks leven. In de oefeningen wordt gewerkt met aandacht voor de adem, het lichaam, de zintuigen en het denken. De oefeningen worden zowel in de groep als thuis gedaan.

Is het noodzakelijk om elke dag oefeningen te doen?

Met de aandachttraining oefen je de vaardigheid om je vaker bewust te zijn van waar je bent met je aandacht. En zoals bij het leren van iedere vaardigheid is oefenen essentieel. Je leert dit niet door het te snappen, je leert door het te doen en te herhalen.
Gedurende de acht weken is het belangrijk om dagelijks thuis te oefenen. Reserveer hiervoor zo’n drie kwartier per dag. Natuurlijk zullen er tijdens de acht weken wel eens dagen zijn dat het er niet van komt. Maar het is goed om je vooraf voor te nemen om gewoon dagelijks te oefenen. Voor iedere training geldt: je haalt eruit wat je erin stopt!

Ik wil de training doen maar heb het erg druk en weet niet of ik voldoende tijd heb om te oefenen.

Probeer dit dan vooraf helder te krijgen. Ga er van uit dat je alleen het maximale uit de training kan halen als je er (bijna) dagelijks tijd in steekt. Loop daarom je agenda na en maak een reële inschatting. Als je inschatting positief is, maak dan een afspraak met jezelf, een commitment. Je doet de training voor jezelf, je maakt tijd reserveren voor acht weken tot prioriteit. Als het goed is, heb je dan geen twijfel meer.

Wat gebeurt er tijdens de groepsbijeenkomsten?

De bijeenkomsten bestaan uit het samen doen van oefeningen, het bespreken van de ervaringen hiervan en van de thuisoefeningen, en enige uitleg over thema’s rond mindfulness.

Uit hoeveel mensen bestaat de groep?

De grootte van de groep varieert van acht tot vijftien personen.

Zijn er aparte groepen voor mensen met verschillende achtergrond?

Niet op deze site. Wij werken bij voorkeur met deelnemers van verschillende achtergrond, omdat je juist door de verschillen goed van elkaar kunt leren, zo is onze ervaring. In Nederland bestaan wel aandachttrainingen voor enkele specifieke groepen. Je vindt ze vooral binnen de instellingen voor geestelijke gezondheid (ggz).

Moet ik of iets meenemen en me omkleden voor de bijeenkomst of speciale kleding aandoen tijdens de bijeenkomst?

Nee, je hoeft niets speciaals mee te nemen. Kom gewoon in gemakkelijke kleding.

Ik wil de training doen maar ben ook in therapie. Gaat dit samen?

In principe wel. Over het algemeen is het niet aan te bevelen om de training te starten in een hectische periode van je leven. Daarom is het wel goed dat de therapie in een wat rustiger vaarwater is gekomen. Kies voor training bij iemand anders dan degene waarbij je in therapie bent.

Ik gebruik medicijnen. Staat dit deelname in de weg?

Over het algemeen geldt: als je op dit moment redelijk kunt functioneren in het dagelijks leven, dan kun je ook deelnemen aan de training. Het gaat dan om praktische vragen als: kun je je redelijk concentreren met luisteren en lezen? Heb je voldoende energie om naar de sessies te komen en thuis te oefenen?
Het is wel goed als je medicatie stabiel is tijdens de training. Veranderingen van medicatie die met hormonen, pijnbestrijding, stemmingen of slapen te maken hebben, kunnen soms je soms behoorlijk beinvloeden. Ze kunnen de inzet die je voor de training zou wensen wellicht belemmeren.
Mocht je enige twijfel hebben of je medicatie of geestelijk functioneren van dit moment in de weg staat bij langere (meditatie-)oefeningen, bespreek dit dan met je trainer.

Ik heb een lichamelijke beperking. Staat dit deelname in de weg?

Nee. De aandachttraining is er op gericht om beter te leren omgaan met je huidige leven, inclusief eventuele beperkingen. Bespreek het met de trainer. Voor iedere beperking zijn aangepaste manieren om de training, met de oefeningen, te doen.

Wat komt er van mijn persoonlijke leven aan de orde tijdens de training?

Net zoveel als je zelf wilt. Het is een training, geen therapie: de groepsgesprekken gaan over de oefenervaring, niet over je levensgeschiedenis. Aan het begin stel je jezelf voor, en daarna worden er geen vragen meer gesteld over je achtergrond. Dit betekent dus ook, dat we tijdens de groepsbijeenkomsten in principe niet op problemen of situaties in je persoonlijk leven ingaan. Hiervoor is de training niet bedoeld. Als je ergens mee zit kun je de trainer overigens natuurlijk wel altijd buiten de groep aanspreken.

Ik wil de training samen met een partner/familielid doen. Is dat aan te bevelen?

Voor jezelf werkt het het prettigst als je met een groep onbekenden begint. Iedereen is dan gelijk en nieuw voor elkaar. Mocht je reden hebben om de training samen met een partner of familielid te doen, bespreek dat dan vooraf met de trainer.

Mijn leven is in een crisis. Kan aandachttraining mij hulp bieden?

Niet direct. De aandachttraining biedt je geen oplossingen voor concrete problemen. Wellicht is het goed om nu een andere vorm van hulp te zoeken en de training te overwegen voor later, als de crisis voorbij is.

Wat wordt er na afloop van de training van mij verwacht?

Na afloop van de acht-weekse training is de keuze aan jou hoe je verder wilt met hetgeen je hebt geleerd. Tijdens de training heb je inzicht verworven over je eigen functioneren, ervaring met wat mindfulness je kan brengen, en instrumenten om hiermee te werken. De meeste mensen blijven hiervan elementen toepassen in hun leven, velen kiezen ervoor om iets te doen wat bij hun, en hun dagschema past.

Ik ben ingeschreven en heb betaald, maar nu wil ik annuleren. Hoe gaat dat?

Neem contact op met je trainer en bespreek het met hem/haar. Als er praktische obstakels zijn, kan er wellicht een oplossing worden gevonden.
Voor de annuleringskosten hanteren we vaste regels. Bij annulering tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Hoe krijg ik contact met mijn trainer?

Na aanmelding ontvang je zijn/haar contactgegevens per mail.


Hoe wil je nu verder?

Terug naar boven

Naar het volledige landelijke overzicht van startdata

Naar meer inhoudelijke informatie over mindfulnesstraining

Naar de homepage